Torba teklifte yer alan 1. bölümdeki 1 madde onaylandı

AK Parti’deki milletvekilerinin imzasını taşımakta olan teklifin kabul edilmiş maddelerine bakılır ise, Kültür ile Turizm Bakanlığının Döner Sermaye İşletmesi, yürütmekte olduğu görevlerden dolayı kurumlar vergisinden tamamen muaf durumda bulunacak. Bu söz konusu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunuyla Kurumlar Vergisinin Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek vergi kesintilerini de kapsamıyor olacak.

Bulut Eğitim Vakfı’nın tarafından İstanbul Galata Üniversitesi ismi ile yeni bir tane de vakıf üniversitesi kurulmuş olacak. Üniversite içerisinde diş hekimliği ile birlikte sanat ve sosyal bilimler, meslek yüksekokulu, spor bilimleri fakülteleri, lisansüstü eğitim enstitüsü yer alacak.

TRT içerisinde çalışmakta olan memur ve de kadro karşılığında sözleşmeli durumdaki personele uygulanabilecek disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektirmekte olan durumlar ve disiplinler alakalı işlemlerinin uygulanma esasları da belirlenmiş bir durumda.

Buna bakılır ise TRT içerisinde bir Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulmuş olacak. Uyarma ile birlikte kınama ve de aylıktan kesmeyle alakalı cezaları disiplin amirlerinin tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulabilmesi cezası Disiplin Kurulunun kararı resmi bir şekilde alındıktan hemen sonra genel müdürün tarafından, işten çıkartma cezası ise genel müdürün bu şekildeki isteği üstüne Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek. Disiplin kurulları tarafından red kararı verilmiş olması halinde, genel müdür de 15 gün içerisinde farklı bir disiplin cezası verebiliyor olacak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.