Finansman ihtiyacı olan firmalar yerelden desteklenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalkınma ajanslarının başlatacağı ‘Bölgesel Girişim Sermayesi Programı’ ile finansman ihtiyacı olan firmaların yerelden destekleneceğini söyledi.

Tüm dünyada iş birliği kültürünün yerini korumacı politikalara, kazan kazan anlayışının yerini de bencil yaklaşımlara bıraktığı günümüzde yerelden kalkınmanın önemli hale geldiğini vurgulayan Oktay, yerelin sahip olduğu potansiyeli yenilikçi yaklaşımlarla ve yatırımcıyla buluşturan kalkınma ajanslarını bu açıdan stratejik bir role sahip olduğunu söyledi. Oktay, kalkınma ajanslarının paydasında buluşan kamu kesiminin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği sonucunda yerelden sürdürülebilir kalkınmaya güçlü destek sağlandığını kaydetti. Oktay Türkiye’nin ileri teknoloji ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için 81 ilin katkı vermesi, kalkınma hedeflerine 81 ille beraber yürünmesi gerektiğini söyledi.

Oktay, girişimciliğin, yerli ve milli teknolojili tasarımların desteklenmesi ve ticarileştirilmesinin en temel öncelikleri arasında yer aldığını da bildirdi.

Türkiye ekonomisinin, güçlenen alyapısının, niteliği her geçen gün gelişen insan kaynağının ve inovasyonu teşvik eden Ar-Ge ekosisteminin etkisiyle başarı hikayelerinin yazıldığına vurgu yapan Oktay, “Ar-Ge destek programları ile 17 yılda 21 binden fazla projeye 12 milyar lira destek sağlanmıştır. Teknopark sayısı 5’den 84’e yükselmiş, bin 187 araştırma merkezi ve 348 tasarım merkezi açılmıştır. Bugün 5 bin 390 firma, 55 bini aşkın personeliyle teknoparklarımız da üniversite sanayi iş birliğinin en güzel örneklerini vermektedir. Kalkınma ajansları eliyle yerelde yenilikçi projelere 2019 fiyatlarıyla 7,4 milyar lira destek sağlanmış, yararlanıcıların eş finansmanı dahil 12,7 milyar lira tutarında kaynak harekete geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.